Logo monograficzne – Obrębska Wirtualnie

Monograficzne logo składające się z inicjałów, pierwszych liter nazwy.

logo monograficzne asystentki wirtualnej obrebska wirtualnie
inspiracje logo asystentki biuro pióro odręczne pismo
konstrukcja znaku pionowa i pozioma
kolorystyka znaku firmowego
typografia użyta w projekcie logo
przykład papieru firmowego i wizytówek
wizualizacja strony internetowej
Wróć do portfolio